Click Here And Start Typing

97 Dana 07 Sati 39 Minuta 50 Sekundi

O ZNANSTVENOM SABORU SLAVONIJE I BARANJE

ZNANSTVENI SABOR SLAVONIJE I BARANJE 


Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku ponovno pokreće Znanstveni sabor Slavonije i Baranje.


Znanstveni sabor postaje platforma za okupljanje znanstvenika, predstavnika lokalne uprave i samouprave i gospodarstvenika sa zajedničkim ciljem znanstvene i stručne elaboracije povijesne, društveno-ekonomske i kulturne problematike slavonsko-baranjske regije te afirmator grada Osijeka i Osječko-baranjske županije kao snažnih kulturnih i znanstvenih centara. 


Cilj je Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje okupiti znanstvenike sa svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te kroz znanstvene radove pokušati odgovoriti aktualnim razvojnim izazovima hrvatskog društva u doba demografskih i tehnoloških promjena, s naglaskom na Slavoniju i Baranju.


Uključivanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i njegovih sastavnica, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka u organizaciju Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje uz cilj jačanja domaće i međunarodne znanstvene prepoznatljivosti te znanstvene izvrsnosti naših ustanova, dodatno se nastoji osnažiti pozicija grada Osijeka i Osječko-baranjske županije kao poželjnih mjesta za znanstveni i kulturni razvoj sadašnjih i budućih generacija.


Krovna tema ovogodišnjeg Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje je Demografska revitalizacija Slavonije i Baranje. Tema je usmjerena, ali nije ograničena, te uključuje i ostale srodne teme koje s različitih znanstvenih stajališta u kvalitetnom diskursu promišljaju o kontekstu demografskih izazova.


Pozivamo Vas da nam se pridružite sa svojim znanstvenim radovima kako bismo zajednički osvijetlili put prema demografskoj revitalizaciji Slavonije i Baranje.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

 

 

Poziv na dostavu radova za prvi broj Zbornika sa

Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje

 

Poštovani, 

 

pozivamo Vas da svoje znanstveno-istraživačke radove iz znanstvenih područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti te biomedicine i zdravstva dostavite za objavu u prvom broju Zbornika Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje. Objavljivanje Zbornika planira se koncem 2024. godine, a izdavač mu je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 

 

Znanstveni sabor Slavonije i Baranje nastao je kao odgovor suvremenim razvojnim izazovima s kojima se suočava Slavonija i Baranja. Krovna tema prvog Sabora i Zbornika Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje 2024. je Demografska revitalizacija Slavonije i Baranje. Tema je usmjerena, ali nije ograničena, te uključuje i ostale srodne teme koje s različitih znanstvenih stajališta u kvalitetnom diskursu promišljaju kontekst demografskih izazova.

 

Stoga Vas pozivamo da nam se sa svojim znanstvenim radovima pridružite kako bismo zajednički osvijetlili put prema demografskoj revitalizaciji Slavonije i Baranje. Pristigli radovi na hrvatskom jeziku recenziraju se u Razredima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Rok za predaju sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku je 10. svibnja 2024. godine zbog tiskanja knjige sažetaka, a rok za dostavu cjelovitih radova je 9. rujna 2024. godine. Radove slati putem obrazca na mrežnim stranicama Znanstvenog sabora. Objavljeni radovi u Zborniku kategorizirani su vrsnoćom rada A1, a vidljivost Zbornika zajamčena je aktivnostima i ugledom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Organizacijski odbor Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje

Teme demografske revitalizacije Slavonije i Baranje:

 • Demografska održivost 
 • Demografske promjene i njihov utjecaj na identitet i kulturu 
 • Demografske promjene kroz povijest 
 • Demografske promjene iz sociološke perspektive
 • Politika useljavanja
 • Uloga migracija u demografskim promjenama
 • Nositelji demografske održivosti ruralnih sredina 
 • Psihologija uslijed demografskih promjena
 • Inovacijski i poduzetnički potencijal 
 • Trendovi u razvoju turizma 
 • Umjetna inteligencija i tržište rada
 • Zelena i digitalna ekonomija
 • Industrijska tranzicija 
 • Snažnije gospodarstvo
 • Ekonomija dijeljenja
 • Revitalizacija ruralnog prostora
 • Prostori budućnosti
 • Brendiranje Slavonije i Baranje 
 • Međuindustrijski potencijali kreativne industrije
 • Osobno zdravlje i kvaliteta života
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti djece i mladih (mentalno, tjelesno i duhovno)
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti starije populacije
 • Biomedicina i demografska revitalizacija
 • Javnozdravstveni problemi i rješenja u Slavoniji 
 • Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i odraslih 
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti generativne dobi
 • Planiranje obitelji
 • Uloga zdravstva u povećanju kvalitete standarda života 
 • Interakcija medicinske znanosti i industrije u procesu demografske revitalizacije
 • Važnost prehrambene industrije
 • Razvoj novih prehrambenih proizvoda
 • Hrana i zdravlje
 • Tradicionalni prehrambeni proizvodi
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
 • Ekološka poljoprivreda
 • Digitalna poljoprivreda
 • Zajedničke poljoprivredne politike
 • Biofortificirano mikrozelenje
 • Industrija 4.0 i demografski razvoj
 • Energija i održivi razvoj
 • Izazovi umjetne inteligencije
 • Napredni materijali i tehnologije
 • Upravljanje i zaštita vodenih resursa
 • Biološka istraživanja 
 • Virtualno okružje
 • Uloga istraživačkih podataka
 • Međuodnosi jezika i književnosti i demografskih promjena
 • Kulturni potencijal Slavonije i Baranje 
 • Uloga i potencijal filozofije u smanjivanju polarizacija društva
 • Uloga i značaj kulturne baštine i povijesti umjetnosti u demografskoj revitalizaciji
 • Baština slavonskog plemstva – valorizacija i revitalizacija kulturnog identiteta regije
 • Integracija kulturne baštine u strategije revitalizacije regije
 • Nematerijalna kulturna baština kao resurs razvoja Slavonije i Baranje
 • Zaštićena jezična nematerijalna kulturna dobra  kao poticaj očuvanja slavonskoga i baranjskoga kulturološkoga identiteta
 • Umjetnost kao pokretač revitalizacije Slavonije i Baranje
 • Tradicijsko građenje na području Slavonije i Baranje
 • Revitalizacija i obnova industrijskog nasljeđa i kulturne baštine Slavonije i Baranje
 • Budućnost Europe: regionalni, lokalni i pravni aspekti 
 • Pravni odgovori na demografske izazove 
 • Temeljna i ljudska prava u kontekstu demografskih izazova
 • Demografska revitalizacija i javna uprava
 • Promjene međugeneracijskih odnosa i politika
 • Hidrološki potencijal i poplave Slavonije i Baranje
 • Izgubljeni putevi Slavonije i Baranje
 • Potresna opasnost Slavonije i Baranje
 • Regionalni razvoj i programi Europske unije
 • Strateška ulaganja
 • Položaj Slavonije i Baranje u uvjetima geopolitičke nestabilnosti
 • Učinak demografskih promjena na pedagogiju i obrazovanje 
 • Razvoj odgojno-obrazovne djelatnosti u svrsi demografske revitalizacije
 • Kreativni i inovativni pristupi sustavu odgoja i obrazovanja
 • Osobni i profesionalni rast i razvoj djece i mladih kao temelj demografske revitalizacije
 • Informacijske znanosti, novi (kulturni) mediji i digitalne tehnologije
Rok za predaju sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku je 10. svibnja 2024. godine

10. svibnja 2024.

dostava sažetaka

9. rujna 2024.

dostava cjelovitih radova

17. i 18. listopada 2024.

Znanstveni sabor Slavonije i Baranje
Gospodarski centar Osječko-baranjske županije
Gospodarska zona 10, 31000 Osijek

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

SLAVONIJA I BARANJA

OSIJEK

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Dopušteno je autorsko sudjelovanje u dvama radovima.

Ne, svaki rad može biti prijavljen u samo jedno tematsko područje.

Rok je za predaju cjelovitih radova 9. rujna 2024.

O prihvaćanju/odbijanju radova bit ćete obaviješteni do kraja rujna.

Da, pogledajte upute autorima za slanje radova koje su dostupne na mrežnoj stranici https://www.zssib.hr/index.php/upute-autorima.

Završni rad treba imati između 7000 i 9000 riječi bez priloga i popisa literature. Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku treba imati između 300 i 500 riječi.

Ako je vaš rad prihvaćen za objavu, ove godine niste obvezni izlagati rad na Znanstvenom saboru, no preporučujemo da nazočite programskom dijelu Znanstvenog sabora Slavonije i Branje. Tada ste obvezni registrirati se.

Molimo, kontaktirajte organizacijski tim konferencije na zssib@zssib.hr.

Ako želite nazočiti programskom dijelu Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, obvezni ste se registrirati. Registracija je odvojena od postupka predaje rada. Molimo Vas da se prijavite na vrijeme kako biste se smatrali registriranim na događanja i aktivnosti Znanstvenog sabora.

Molimo, obavijestite organizacijski tim na zssib@zssib.hr.

Da, svaki će registrirani sudionik koji je nazočio programskom dijelu Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje dobiti potvrdu o dolasku na Znanstveni sabor Slavonije i Baranje.

Da, radovi prihvaćeni za objavu bit će objavljeni u Zborniku sa Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Svaki prijavljeni rad prolazi proces slijepe recenzije, na temelju kojeg će rad biti prihvaćen ili odbijen za objavu.

Na mrežnoj stranici Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje nalazi se popis članova organizacijskog i znanstvenog te počasnog odbora Znanstvenog sabora.

Molimo, pogledajte odjeljak „Informacije o putovanju i smještaju“ na mrežnoj stranici Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje (link).

Aktivnosti na Znanstvenom saboru Slavonije i Baranje odvijaju se uživo, licem u lice (on-site event).

Ove godine ne plaća se kotizacija za Znanstveni sabor Slavonije i Baranje.

Ne, nazočnost na Znanstvenom saboru Slavonije i Baranje nije ograničena samo za članove akademske zajednice, nego potiče uključivanje svih zainteresiranih dionika iz područja znanosti, lokalne uprave i samouprave i industrije.

Da, studenti su dobrodošli nazočiti programskom dijelu Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje uz prethodnu prijavu poveznicom.

Ako znanstveni rad pišete u suautorstvu s mentorom ili profesorom, dobrodošli ste poslati prijavu rada.

U duhu zajedničkog stvaranja potičemo autore na slobodan izbor teme u kontekstu demografskih izazova.