Click Here And Start Typing

148 Dana 05 Sati 56 Minuta 35 Sekundi

17. i 18. listopada 2024.
Gospodarski centar Osijek

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

 

 

Poziv na dostavu radova za prvi broj Zbornika sa

Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje

 

Poštovani, 

 

pozivamo Vas da svoje znanstveno-istraživačke radove iz znanstvenih područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti te biomedicine i zdravstva dostavite za objavu u prvom broju Zbornika Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje. Objavljivanje Zbornika planira se koncem 2024. godine, a izdavač mu je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 

 

Znanstveni sabor Slavonije i Baranje nastao je kao odgovor suvremenim razvojnim izazovima s kojima se suočava Slavonija i Baranja. Krovna tema prvog Sabora i Zbornika Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje 2024. je Demografska revitalizacija Slavonije i Baranje. Tema je usmjerena, ali nije ograničena, te uključuje i ostale srodne teme koje s različitih znanstvenih stajališta u kvalitetnom diskursu promišljaju kontekst demografskih izazova.

 

Stoga Vas pozivamo da nam se sa svojim znanstvenim radovima pridružite kako bismo zajednički osvijetlili put prema demografskoj revitalizaciji Slavonije i Baranje. Pristigli radovi na hrvatskom jeziku recenziraju se u Razredima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Rok za predaju sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku je 10. svibnja 2024. godine zbog tiskanja knjige sažetaka, a rok za dostavu cjelovitih radova je 9. rujna 2024. godine. Radove slati putem obrazca na mrežnim stranicama Znanstvenog sabora. Objavljeni radovi u Zborniku kategorizirani su vrsnoćom rada A1, a vidljivost Zbornika zajamčena je aktivnostima i ugledom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Organizacijski odbor Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje

Teme demografske revitalizacije Slavonije i Baranje:

 • Demografska održivost 
 • Demografske promjene i njihov utjecaj na identitet i kulturu 
 • Demografske promjene kroz povijest 
 • Demografske promjene iz sociološke perspektive
 • Politika useljavanja
 • Uloga migracija u demografskim promjenama
 • Nositelji demografske održivosti ruralnih sredina 
 • Psihologija uslijed demografskih promjena
 • Inovacijski i poduzetnički potencijal 
 • Trendovi u razvoju turizma 
 • Umjetna inteligencija i tržište rada
 • Zelena i digitalna ekonomija
 • Industrijska tranzicija 
 • Snažnije gospodarstvo
 • Ekonomija dijeljenja
 • Revitalizacija ruralnog prostora
 • Prostori budućnosti
 • Brendiranje Slavonije i Baranje 
 • Međuindustrijski potencijali kreativne industrije
 • Osobno zdravlje i kvaliteta života
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti djece i mladih (mentalno, tjelesno i duhovno)
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti starije populacije
 • Biomedicina i demografska revitalizacija
 • Javnozdravstveni problemi i rješenja u Slavoniji 
 • Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i odraslih 
 • Izazovi u zdravstvenoj zaštiti generativne dobi
 • Planiranje obitelji
 • Uloga zdravstva u povećanju kvalitete standarda života 
 • Interakcija medicinske znanosti i industrije u procesu demografske revitalizacije
 • Važnost prehrambene industrije
 • Razvoj novih prehrambenih proizvoda
 • Hrana i zdravlje
 • Tradicionalni prehrambeni proizvodi
 • Poljoprivreda i proizvodnja hrane
 • Ekološka poljoprivreda
 • Digitalna poljoprivreda
 • Zajedničke poljoprivredne politike
 • Biofortificirano mikrozelenje
 • Industrija 4.0 i demografski razvoj
 • Energija i održivi razvoj
 • Izazovi umjetne inteligencije
 • Napredni materijali i tehnologije
 • Upravljanje i zaštita vodenih resursa
 • Biološka istraživanja 
 • Virtualno okružje
 • Uloga istraživačkih podataka
 • Međuodnosi jezika i književnosti i demografskih promjena
 • Kulturni potencijal Slavonije i Baranje 
 • Uloga i potencijal filozofije u smanjivanju polarizacija društva
 • Uloga i značaj kulturne baštine i povijesti umjetnosti u demografskoj revitalizaciji
 • Baština slavonskog plemstva – valorizacija i revitalizacija kulturnog identiteta regije
 • Integracija kulturne baštine u strategije revitalizacije regije
 • Nematerijalna kulturna baština kao resurs razvoja Slavonije i Baranje
 • Zaštićena jezična nematerijalna kulturna dobra  kao poticaj očuvanja slavonskoga i baranjskoga kulturološkoga identiteta
 • Umjetnost kao pokretač revitalizacije Slavonije i Baranje
 • Tradicijsko građenje na području Slavonije i Baranje
 • Revitalizacija i obnova industrijskog nasljeđa i kulturne baštine Slavonije i Baranje
 • Budućnost Europe: regionalni, lokalni i pravni aspekti 
 • Pravni odgovori na demografske izazove 
 • Temeljna i ljudska prava u kontekstu demografskih izazova
 • Demografska revitalizacija i javna uprava
 • Promjene međugeneracijskih odnosa i politika
 • Hidrološki potencijal i poplave Slavonije i Baranje
 • Izgubljeni putevi Slavonije i Baranje
 • Potresna opasnost Slavonije i Baranje
 • Regionalni razvoj i programi Europske unije
 • Strateška ulaganja
 • Položaj Slavonije i Baranje u uvjetima geopolitičke nestabilnosti
 • Učinak demografskih promjena na pedagogiju i obrazovanje 
 • Razvoj odgojno-obrazovne djelatnosti u svrsi demografske revitalizacije
 • Kreativni i inovativni pristupi sustavu odgoja i obrazovanja
 • Osobni i profesionalni rast i razvoj djece i mladih kao temelj demografske revitalizacije
 • Informacijske znanosti, novi (kulturni) mediji i digitalne tehnologije
Rok za predaju sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku je 10. svibnja 2024. godine

KONFERENCIJSKI MODEL