Click Here And Start Typing

Upute autorima

Kako bi radovi bili objavljeni u Zborniku, svi sažeci/cjeloviti radovi moraju biti napisani prema uputama za autore!

PREDLOŽAK ZA CJELOVITI RAD

na hrvatskom jeziku

PREDLOŽAK SAŽETKA

na hrvatskom jeziku

PREDLOŽAK SAŽETKA

na engleskom jeziku

Sve sažetke i cjelovite radove potrebno je poslati putem obrazaca

Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku treba sadržavati između 300 i 500 riječi. Rok za predaju sažetaka je 10. svibnja 2024.

Cjeloviti rad na hrvatskom jeziku treba sadržavati između 7000 i 9000 riječi. Rok za predaju cjelovitog rada je 9. rujna 2024.